Ogłoszenie


Little Umbrella Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu:

 

Klub dziecięcy "Słoneczko" - utworzenie w Gdyni Witominie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla wspierania rodziców powracających na rynek pracy

 

Oferują od 1.09.2019 20 miejsc w klubie dziecięcym dla dzieci do lat 3.

 

Jeśli jesteś osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3 i przebywasz na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, bądź planujesz wejść na rynek pracy – ten PROJEKT jest dla Ciebie.

 

Każdemu uczestnikowi – opiekunowi dziecka do lat 3, spełniającemu kryteria projektowe, oferujemy opiekę nad dzieckiem przez 12 miesięcy wraz z zajęciami dodatkowymi i wyżywieniem w cenie 327,5 zł miesięcznie.

 

Klub dziecięcy "Słoneczko" mieści się w Gdyni Witominie przy ul. Słonecznej 49

 

Formularz rekrutacyjny można wypełnić elektronicznie na stronie www.zlobeksloneczko.pl bądź pobrać w klubie dziecięcym.


Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr 508134665, bądź e-mailowego littleumbrellaoffice@gmail.com

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

Celami projektu są:

- umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym lub osobom biernym zawodowo pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osobom, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, a także - umożliwienie utrzymanie pracy osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3.

Planowane efekty Projektu
 20 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 20 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w projekcie,
 3 osoby, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu projektu,
 7 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu projektu

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Wartość projektu 528 275,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 85% (449 033,75 zł)y>